Bộ test nhanh

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Bộ test nhanh SARS-CoV-2 TODA CORONADIAG Ag Covid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 444 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

Hộp 25 bộ kit

30.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 130 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB CerTest Influenza A+B hộp 20 kit

Hộp 20 bộ kit

50.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 159 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis Covid-19 Ag Home Test hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

60.000 đ

Đã bán 139 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh kháng nguyên Asan Easy Test COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

35.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 6 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Que thử ma túy Quick Test DOA Multi 5 Drug (Amvi) hộp 15 test

Hộp 15 bộ kit

49.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 82 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Biocredit Covid-19 Ag Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

32.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 54 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh OnSite COVID-19 Ag Rapid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

39.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 66 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test ma túy BaseChek hộp 10 test

Hộp 10 bộ kit

65.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 68 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh GenBody COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

95.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 3 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

15.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 39 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Standard Q COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

84.800 đ - 120.000 đ

Đã bán 7 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Que thử ma túy Quick Test DOA Multi 4 Drug (Amvi) hộp 15 bộ

Hộp 15 cái

57.000 đ - 110.000 đ

Đã bán 46 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB OnSite Influenza A/B Rapid Test hộp 25 kit

Hộp 25 bộ kit

40.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 21 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Combo 1 bộ test nhanh covid Toda Pháp hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 17 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Kit test nhanh nước bọt Easy Diagnosis Covid-19 Antigen Rapid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

10.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 38 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ test nhanh RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

40.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 16 bộ kit