Thuốc chống loạn thần

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần SULPIRID 50mg (Vidipha) hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

400 đ - 4.000 đ

Đã bán 318 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần OLANGIM hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 4.500 đ

Đã bán 42 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị rối loạn lo âu Devodil 50mg hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

4.500 đ - 5.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Zapnex - 10 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

40.000 đ - 45.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Zapnex - 5 hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

9.167 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần DOGWAZIN chai 100 viên

Lọ 100 viên

300 đ - 1.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa Doniwell hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

32.000 đ - 36.000 đ

Đã bán 9 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Evaldez 50mg hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 9 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần SPIRILIX hộp 2 vỉ x 15 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

1.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Medi - Levosulpirid 25mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

31.200 đ - 32.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

SaVi Quetiapine 200 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

125.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống loạn thần Sunsizopin 25mg hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

110.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần Mylosulprid 50 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên x 10 viên

25.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần DOGWAZIN hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

440 đ - 2.000 đ

Đã bán 3 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ