Thuốc giãn cơ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Myonal 50mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 202 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn No - spa 40mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

940 đ - 5.000 đ

Đã bán 476 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Spacmarizine hộp 20 vỉ x 15 viên

Hộp 20 vỉ x 15 viên

1.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Motilium - M hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.200 đ - 4.000 đ

Đã bán 37 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Waisan hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 39 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Spasmonavin hộp 20 vỉ x 15 viên

Hộp 20 vỉ x 15 viên

500 đ - 15.000 đ

Đã bán 132 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Nic-Spa hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 62 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ Mydocalm 150mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.985 đ - 6.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Giảm đau có thắt đường tiêu hóa Papaverin 40mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 40 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Tabrison hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.000 đ

Đã bán 4 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau cơ Mysobenal hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao đường

Hộp 5 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 4.000 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn Drotaverine 40mg STADA hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 20 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị bệnh gout Zyloric 300mg hộp 28 viên nén

Hộp 28 viên

7.000 đ - 9.500 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ Philclonestyl 125 mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ