Thuốc ho, thuốc long đờm

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho Bảo Thanh hộp 1 chai 125ml

Hộp 1 chai

38.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 207 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho Bổ Phế Nam Hà Chỉ Khái Lộ hộp 1 chai 125ml

Hộp 1 chai

30.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 234 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho Prospan Forte hộp 1 chai 100ml

Hộp 1 chai

78.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 82 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc long đờm, tiêu chất nhầy Bisolvon 8mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 35 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc long đờm, tiêu chất nhầy Acemuc 200 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 7.000 đ

Đã bán 79 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị đau họng Strepsils Cool hộp 24 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

28.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 93 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho, long đờm Kodemin hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 328 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Cidetuss hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.500 đ

Đã bán 178 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Neo-Codion hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 15 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị ho do cảm lạnh, cúm Atussin hộp 25 vỉ x 4 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

4.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 223 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị ho, long đờm Terpinzoat hộp 100 viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 viên

400 đ - 3.000 đ

Đã bán 261 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị đau họng Strepsils Original hộp 24 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

34.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm ho, long đờm Guacanyl hộp 20 ống x 5ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống

6.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 47 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc long đờm Molitoux hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

7.500 đ

Đã bán 178 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị ho Bổ Phế Nam Hà hộp 24 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

19.000 đ - 42.000 đ

Đã bán 134 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho cho trẻ em HoAstex chai 90ml

Hộp 1 chai

37.000 đ - 49.000 đ

Đã bán 16 hộp