Thuốc tăng huyết áp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Telod 40 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

245.000 đ

Đã bán 11 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Enalapril 5mg KHAPHARCO hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 10 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Coveram 5mg/5mg hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 30 viên

2.500 đ - 252.642 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch TELMISARTAN 40 (TV. PHARM) hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

300 đ - 4.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Plendil Plus hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ

225.000 đ - 267.548 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Dopegyt 250mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

23.000 đ - 36.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Apitim 5 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

21.000 đ - 24.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ