Thuốc tăng huyết áp

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp, đau thắt ngực Dorocardyl 40mg lọ 100 viên

Lọ 100 viên

240.000 đ - 320.000 đ

Đã bán 101 lọ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stadovas 5 CAP hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

21.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 23 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Micardis 40mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

10.200 đ - 11.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stamlo 5 hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

15.500 đ - 25.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp EXFORGE 5mg/80mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

10.357 đ - 11.955 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Amlor 5mg hộp 30 viên nang cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên

30.000 đ - 315.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị cao huyết áp Diovan 80 hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

10.000 đ - 10.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp SaVi Valsartan 80 hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 3.500 đ

Đã bán 28 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp, đau thắt ngực BIHASAL 2.5 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

12.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 24 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch TELMISARTAN 80 (TV. PHARM) hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 3.500 đ

Đã bán 23 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị huyết áp Cardilopin 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 2.000 đ

Đã bán 19 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ