Thuốc bổ sung nước, protein và điện giải

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch tiêm truyền Glucose 5% chai nhựa 100ml

1 chai

20.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 5 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch tiêm Glucose Kabi 30% hộp 50 ống x 5ml

Hộp 50 ống

97.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Nước Cất Pha Tiêm 5ml hộp 100 ống

Hộp 10 vỉ x 10 ống

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 3 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên nén Hydrite hộp 25 vỉ x 4 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

3.200 đ

Kit test nhanh Covid-19

Dịch truyền Glucose 5% (Bình Định) chai 500ml

1 chai

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 2 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ