Thuốc bổ sung nước, protein và điện giải

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trên đường tiêu hoá ORESOL New hộp 20 gói x 4,22 g

Hộp 20 gói

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 150 gói

Kit test nhanh Covid-19

Nước cất pha tiêm Nước Cất Tiêm hộp 50 ống x 5ml

Hộp 50 ống

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 14 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bù dịch ORESOL 245 DOMESCO hộp 20 gói x 4,1g

Hộp 20 gói

2.080 đ - 5.000 đ

Đã bán 154 gói

Kit test nhanh Covid-19

Gói bột bù nước và điện giải Hydrite hộp 30 gói

Hộp 30 gói

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 24 gói

Kit test nhanh Covid-19

Nước cất ống nhựa 10ml hộp 10 vỉ x 5 ống

Hộp 10 vỉ x 5 ống

3.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 65 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch truyền tĩnh mạch Natricloride 0.9% chai 500ml

1 chai

13.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 10 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Nước cất pha tiêm 5ml Bidiphar hộp 10 vỉ x 5 ống

Hộp 10 vỉ x 5 ống

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 32 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0.9% Braun chai 100ml

Undefined undefined undefined

14.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 21 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0.9% Braun chai 500ml

Undefined undefined undefined

17.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 22 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat chai 500ml

1 chai

13.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 8 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% Braun chai 500ml

1 chai

12.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 2 chai

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Nước cất pha tiêm Nước cất A.T hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml

Hộp 10 vỉ x 5 ống

12.500 đ

Đã bán 11 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ