Thuốc giảm sưng, phù nề

Kit test nhanh Covid-19

Alphachoay hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 337 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Alpha Chymotrypsine Choay hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

2.330 đ - 5.000 đ

Đã bán 803 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm dạng men ALPHACHYMOTRYPSIN (Armephaco) hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 3.500 đ

Đã bán 1365 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm chống phù nề Alphachymotrypsin Mebiphar hộp 20 vỉ x 10 viên

Hộp 20 vỉ x 10 viên

400 đ - 2.000 đ

Đã bán 993 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Alphachymotrypsin (Mipharmco) hộp 2 vỉ x 15 viên nén

Hộp 2 vỉ x 15 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 252 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Alphachymotripsin APCO hộp 200 viên

Hộp 20 vỉ x 10 viên

3.000 đ

Đã bán 343 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm dạng men ALPHACHYMOTRYPSIN (TV. PHARM) hộp 5 vỉ x 10 viên nén

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.800 đ - 3.000 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm sưng, phù nề Katrypsin Fort 8400IU hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 56 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Bostrypsin hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.700 đ

Đã bán 298 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm sưng, phù nề Bitrepso (US PHARMA USA) hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 1.500 đ

Đã bán 102 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm giảm sưng, phù nề Statripsine hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 2.900 đ

Đã bán 124 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm sưng, phù nề Alphachymotrypsin Glomed 4200 USP hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 111 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm dạng men Alphachymotrypsin Éloge hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

2.200 đ - 2.500 đ

Đã bán 90 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Alphachymotrypsin (Mipharmco) hộp 10 vỉ x 15 viên nén

Hộp 10 vỉ x 15 viên

2.000 đ

Đã bán 40 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm, chống phù nề Alphatrypa hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.500 đ

Đã bán 64 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm sưng, phù nề Katrypsin Fort ODT 8400IU hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.500 đ

Đã bán 48 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Alpha Bay hộp 20 vỉ x 10 viên

Hộp 20 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 28 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ