Thuốc kháng sinh

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 1g hộp 14 viên

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 1581 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 625mg hộp 14 viên

13.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 713 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Zinnat tablets 500mg hộp 10 viên

23.500 đ - 32.000 đ

Đã bán 359 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Scanax 500 STELLA hộp 50 viên

1.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 1715 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Flagyl 250mg hộp 20 viên

1.200 đ - 20.000 đ

Đã bán 236 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 875mg/125mg hộp 14 viên

7.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 246 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Acigmentin 1000 hộp 2 vỉ x 7 viên

5.700 đ - 18.000 đ

Đã bán 934 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 500mg/62.5mg hộp 12 gói

10.000 đ - 27.500 đ

Đã bán 583 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 250mg/31.25mg hộp 12 gói

12.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 514 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Dorogyne hộp 20 viên

1.000 đ - 4.500 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augbactam 1g hộp 14 viên

8.000 đ - 16.000 đ

Đã bán 694 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh AUGMENTIN - BID 1000mg hộp 14 viên

20.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 257 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefixim 200 VPC hộp 20 viên

3.700 đ - 8.000 đ

Đã bán 239 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 500mg/125mg hộp 12 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 47 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Rodogyl hộp 20 viên

8.800 đ - 94.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Auclanityl 875/125mg hộp 14 viên

10.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 164 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Tavanic 500 mg hộp 5 viên

44 đ - 55.000 đ

Đã bán 38 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT