Thuốc tăng huyết áp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Cozaar 50mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

238.000 đ - 295.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Beatil 4mg/5mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

141.000 đ - 178.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp, đau thắt ngực BIHASAL 2.5 hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

55.000 đ - 109.900 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Trà hạ áp Casoran hộp 10 gói x 3g

Hộp 10 gói

18.000 đ - 21.320 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Amlor 5mg hộp 30 viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên

231.000 đ - 285.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc lợi tiểu điều trị phù Spiromide hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

70.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị cao huyết áp Adalat La 30mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

325.200 đ - 330.165 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Amlodipine STELLA 10mg hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên

27.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Methyldopa 250mg BIDIPHAR hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

18.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Coaprovel 300mg/12.5mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

462.000 đ - 514.294 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Captopril 25mg Domesco hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc huyết áp Bivolcard 5 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

98.000 đ - 108.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Coveram 10mg/5mg hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ

230.000 đ - 339.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ