Bổ sung kẽm, magnesi

Kit test nhanh Covid-19

Tăng sức đề kháng Intend ZIN C Plus hộp 20 gói x 10ml

Hộp 20 gói

6.000 đ - 8.500 đ

Đã bán 1155 gói

Kit test nhanh Covid-19

Men ống vi sinh Entergolzinc hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống

6.000 đ - 12.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Tăng sức đề kháng Intend ZIN C Plus hộp 20 ống x 10ml

Hộp 20 ống

6.000 đ - 8.500 đ

Đã bán 149 ống

Kit test nhanh Covid-19

Bổ sung lợi khuẩn Bacillus Vimin hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

23.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 64 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Zinc - HV hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

20.000 đ

Đã bán 32 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung kẽm Zin C Plus hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

10.660 đ - 35.000 đ

Đã bán 18 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Bổ sung Kẽm NanoZinC hộp 20 ống x 10ml

Hộp 20 ống

5.450 đ

Đã bán 15 ống

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống giảm mệt mỏi, căng thẳng thần kinh Magnesi-B6 apco hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 5 vỉ