Dạ dày, tá tràng

Kit test nhanh Covid-19

Hỗn dịch dạ dày CURMIN NANO Bình Vị Gel hộp 30 gói x 10ml

Hộp 30 gói

5.500 đ - 9.000 đ

Đã bán 636 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày AMPELOGEL hộp 18 gói x 10ml

Hộp 18 gói

5.500 đ - 19.000 đ

Đã bán 343 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch CUMIN NGHỆ Nano (DTA Phar) hộp 20 gói x 10ml

Hộp 20 gói

4.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 132 gói

Kit test nhanh Covid-19

Cốm dạ dày Stomac DAKVIN hộp 10 gói x 3g

Hộp 10 gói

65.000 đ - 130.000 đ

Đã bán 74 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày Meri-umalgel (Thiên Minh Pharma) hộp 20 gói

Hộp 20 gói

7.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 63 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày Vicha Meriva Gel hộp 20 gói

Hộp 20 gói

7.000 đ - 7.500 đ

Đã bán 58 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dạ dày chữ H HEDAVIT hộp 15 gói x 10ml

Hộp 15 gói

6.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 56 gói