Đầy hơi, khó tiêu

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm tiêu chảy CARBOVIS lọ 100 viên nén

Lọ 100 viên

200 đ - 3.000 đ

Đã bán 819 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ tiêu hóa Peptifiz hộp 40 viên

Hộp 10 vỉ x 4 viên

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 56 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Kẹo Ong Vàng hộp 20 gói x 10 viên

Hộp 20 gói x 10 viên

2.500 đ - 18.000 đ

Đã bán 117 gói

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ trung hòa acid dạ dày Edoz DHG hộp 24 gói x 2g

Hộp 24 gói

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 104 gói

Kit test nhanh Covid-19

Trà gừng Đại UY hộp 10 túi x 3g

Hộp 10 túi

6.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 69 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột Biofast GOLD hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 63 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi tăng cường tiêu hóa Gold Pepzine New hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

2.000 đ - 5.500 đ

Đã bán 40 viên

Kit test nhanh Covid-19

Sủi hỗ trợ giảm triệu chứng đầy hơi USPEPFIZ hộp 10 vỉ x 4 viên

Hộp 10 vỉ x 4 viên

1.750 đ - 5.000 đ

Đã bán 26 viên

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ rối loạn tiêu hóa UNOMINT 3 Oils hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

54.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bổ sung enzym, tăng cường tiêu hóa Pancretin-S hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.099 đ - 1.500 đ

Đã bán 22 viên

Kit test nhanh Covid-19

Cốm tiêu hóa CYNA BABY hộp 20 gói x 3g

Hộp 20 gói

7.000 đ - 13.000 đ

Đã bán 22 gói