Đồ uống

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools hộp 6 gói

Hộp 6 gói

22.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 107 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước suối LaVie chai 500ml

1 chai

6.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 19 chai

Kit test nhanh Covid-19

Bột nước mát Herba Cool hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

35.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 176 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà gừng Đại UY hộp 10 túi x 3g

Hộp 10 túi

6.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 69 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà thảo dược túi lọc Kolenda (Hà Thành) hộp 10 túi x 1g

Hộp 10 túi

14.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 27 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà Gừng Quế Việt Pháp hộp 10 gói x 3g

Hộp 10 gói

5.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 80 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Livecool (Hương Dưa gang) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

40.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước suối Aquafina chai 500ml

1 chai

7.700 đ - 12.000 đ

Đã bán 4 chai

Kit test nhanh Covid-19

Trà thảo dược Eugica hộp 10 gói

Hộp 10 gói

30.000 đ - 68.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột nước mát Newscool hộp 10 gói

Hộp 10 gói

50.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột tan thanh nhiệt Livecool (Hương Râu bắp) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

45.000 đ - 51.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà giảm cân Bảo Tú Lệ hộp 40 gói

Hộp 40 gói

125.000 đ - 170.000 đ

Đã bán 38 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Livecool (Hương Chanh) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

45.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước suối LaVie chai 1.5L

1 chai

10.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 31 chai