Gạc y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai hộp 5 cái

1.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 116 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Gạc rơ lưỡi trẻ em Dopha hộp 5 cái

2.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 89 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Gạc mỡ chống dính Urgotul hộp 10 miếng 10cm x 10cm

44.814 đ - 55.000 đ

Đã bán 67 miếng

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Gạc cuộn Bảo Thạch gói 5 cuộn 0,07m x 1,5m

30.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 7 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT