Gel trị trĩ, táo bón

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trị trĩ HemoTreat H hộp 1 tuýp 25ml

Hộp 1 tuýp

285.000 đ - 355.000 đ

Đã bán 50 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trĩ Tottri Gel hộp 1 tuýp 30g

Hộp 1 tuýp

75.000 đ - 108.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ Trix Fast Cream hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

89.000 đ - 92.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel An Trĩ Vương hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

108.900 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi hậu môn X-tri NAM HÀ hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

45.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ TITANOMA Medstand hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

130.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel Bôi Trĩ Hemoclin hộp 1 tuýp 37g

Hộp 1 tuýp

325.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ VIPARATION-H hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

70.000 đ - 350.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt trực tràng HEMOCOR (Đức Minh Pharma) hộp 2 vỉ x 5 viên đặt

Hộp 2 vỉ x 5 viên

80.000 đ - 250.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ Ngư Tinh Thảo hộp 1 tuýp 25g

Hộp 1 tuýp

100.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ PROCT 03 hộp 5 tuýp 5ml

Hộp 5 tuýp

122.000 đ

Đã bán 3 tuýp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ điều trị trĩ nội, trĩ ngoại VNP LADA hộp 1 tuýp 10g

Hộp 1 tuýp

35.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ QEE TREE hộp 1 tuýp 50g

Hộp 1 tuýp

80.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ điều trị táo bón Thụt Easylax Trẻ em hộp 6 tuýp x 3g

Hộp 6 tuýp

90.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trị trĩ Cotripro Gel hộp 1 tuýp 10g

Hộp 1 tuýp

135.000 đ - 155.000 đ

Đã bán 1 hộp