Hô hấp, xoang

Kit test nhanh Covid-19

Kẹo ngậm ho không đường Vạn Thường Xuân Gold hộp 20 vỉ x 4 viên

Hộp 20 vỉ x 4 viên

7.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 859 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Thiên Môn Bổ Phổi Bình Đông chai 280ml

Hộp 1 chai

66.150 đ - 82.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho Khái Thấu UBI hộp 32 viên

Hộp 32 viên

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 530 viên

Kit test nhanh Covid-19

Kẹo ngậm thảo dược giảm ho Eugica Candy hộp 400 viên

Hộp 400 viên

1.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 58 viên

Kit test nhanh Covid-19

Kẹo ngậm ho Candy Hati-Tux hộp 20 gói x 10 viên

Hộp 20 gói

10.000 đ - 200.000 đ

Đã bán 408 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho Thanh Hầu Sugar Free (không dường) hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

45.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 389 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm giảm ho, đau rát họng Nam Dược An Thanh hộp 40 viên

Hộp 10 vỉ x 4 viên

11.000 đ - 13.200 đ

Đã bán 141 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho FROGSBEN Ext. Không Đường hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

40.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 360 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm bảo họng Ích Phế Khang hộp 20 túi x 10 viên

Hộp 20 túi

20.000 đ - 23.000 đ

Đã bán 25 túi

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho thảo mộc không đường Viatux Extra hộp 20 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

25.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 265 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm Bromelain hộp 30 vỉ x 4 viên

Hộp 30 vỉ x 4 viên

30.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm giảm ho Codatux hộp 100 gói x 2 viên

Hộp 100 gói x 2 viên

2.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 245 gói

Kit test nhanh Covid-19

Siro hỗ trợ điều trị hô hấp Diflexsol hộp 1 chai 125ml

Hộp 1 chai

70.000 đ - 87.000 đ

Đã bán 243 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho Codatux hộp 30 gói x 5ml

Hộp 30 gói

1.500 đ - 60.000 đ

Đã bán 209 gói

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho cảm Center hộp 1 chai 100ml

Hộp 1 chai

50.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 204 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm đau rát họng EUCA EXTRA hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 203 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm thảo dược giảm ho Zalocol hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

1.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 195 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Siro Ho- Cảm Ích Nhi chai 90ml

Hộp 1 chai

50.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 73 hộp