Miếng dán mụn

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán mụn ACNES CLEAR PATCH hộp 24 miếng

Hộp 24 miếng

65.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán mụn Somaderm Spot hộp 24 miếng

Hộp 24 miếng

60.000 đ - 67.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán trị mụn cóc Plaster Mediplantex hộp 5 túi x 4 miếng

Hộp 5 gói x 4 miếng

38.000 đ - 72.000 đ

Đã bán 20 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán mụn Somaderm Thin hộp 12 miếng

Hộp 12 miếng

43.000 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán mụn MAYAN Care hộp 24 miếng

Hộp 24 miếng

35.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán mũi lột mụn Mayan Lô Hội hộp 4 miếng

Hộp 4 miếng

25.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán trị mụn Himom Band Premium hộp 36 miếng

Hộp 3 tờ x 12 miếng

79.950 đ - 90.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Phim dán trị mụn Nexcare Acnes Clear Patch hộp 30 miếng

Hộp 30 miếng

45.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 1 hộp