Nhiệt kế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thuỷ ngân Aurora hộp 12 cái

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 180 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Lilika hộp 1 cái

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 75 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 1 cái

105.000 đ - 140.000 đ

Đã bán 34 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA MT-811 hộp 1 cái

40.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 18 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Sika hộp 1 cái

24.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 64 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Tanako hộp 1 cái

25.000 đ - 86.000 đ

Đã bán 46 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA YD-102 hộp 1 cái

25.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 22 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân SASUKE hộp 1 cái

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 10 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT