Nhiệt kế

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thuỷ ngân Aurora hộp 12 cái

Hộp 12 cái

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 207 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Lilika hộp 1 cái

Hộp 1 cái

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 80 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Sika hộp 1 cái

Hộp 1 cái

24.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 145 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA MT-811 hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 1 cái

1 cái

105.000 đ - 138.000 đ

Đã bán 34 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Tanako hộp 1 cái

Hộp 1 cái

35.000 đ - 86.000 đ

Đã bán 40 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA YD-102 hộp 1 cái

Hộp 1 cái

30.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 22 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Tokyo Clinical Thermometer hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 38.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân SASUKE hộp 1 cái

Hộp 1 cái

20.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 11 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế Lilika

Hộp 12 cái

31.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Sakura Premium Best Quality hộp 1 cái

Hộp 1 cái

32.000 đ - 92.000 đ

Đã bán 28 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Microlife MT1PM1 (MT500) hộp 1 cái

Hộp 1 cái

125.000 đ - 220.000 đ

Đã bán 14 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Microlife MT 60 (MT16K1) hộp 1 cái

Hộp 1 cái

60.000 đ - 93.000 đ

Đã bán 19 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 hộp 1 cái

Hộp 1 cái

860.000 đ - 1.060.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân OSAKA hộp 1 cái

Hộp 1 cái

28.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế đo tai, trán 6 in 1 Beurer FT65

1 cái

910.000 đ - 1.000.000 đ

Đã bán 8 cái