Phụ kiện làm móng

Kit test nhanh Covid-19

Kềm cắt da Kềm Nghĩa Thép Chuyên Dụng D.208

1 cái

70.000 đ - 78.000 đ

Đã bán 2 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bấm móng tay cao cấp loại nhỏ Trim Fingernail Clipper

1 cái

15.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 2 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kềm cắt da Kềm Nghĩa Thép Chuyên Dụng Mạ Vàng D.555

1 cái

100.000 đ - 108.000 đ

Đã bán 1 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bấm móng tay cao cấp loại lớn Trim Toenail Clipper

1 cái

20.000 đ - 23.000 đ

Đã bán 1 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nước rửa móng tay Vinh Quang chai 37ml

1 chai

15.000 đ

Đã bán 1 chai

Kit test nhanh Covid-19

Bấm móng tay cao cấp loại lớn Trim Fingernail Clipper

1 cái

20.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 1 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nhíp nhổ lông mày Eyebrow Tweezer N.401XD

1 cái

33.000 đ - 36.000 đ

Đã bán 1 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kiềm bấm da Fashion Beauty Vip Nail

1 cái

55.000 đ - 60.000 đ