Thanh nhiệt cơ thể

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools hộp 6 gói

Hộp 6 gói

22.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 121 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột nước mát Herba Cool hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

35.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 188 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Livecool (Hương Dưa gang) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

40.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Trimitop hộp 50 viên

Hộp 50 viên

2.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 54 viên

Kit test nhanh Covid-19

Bột nước mát Newscool hộp 10 gói

Hộp 10 gói

50.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 10 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột tan thanh nhiệt Livecool (Hương Râu bắp) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

45.000 đ - 51.000 đ

Đã bán 11 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bột sủi thanh nhiệt Livecool (Hương Chanh) hộp 10 gói x 7g

Hộp 10 gói

45.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan ARGININ Forte hộp 60 viên

Hộp 12 vỉ x 5 viên

1.242 đ - 3.000 đ

Đã bán 30 viên