thuốc tim mạch

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Concor COR 2,5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 35.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Concor 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.300 đ - 5.300 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch AMDEPIN DUO hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.693 đ

Đã bán 140 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tăng sức bền mạch máu Rutin-Vitamin C MEKOPHAR hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

550 đ - 2.000 đ

Đã bán 6 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Panangin hộp 50 viên

Hộp 50 viên

1.500 đ - 2.200 đ

Kit test nhanh Covid-19

Aspirin MKP 81 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 1.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Aprovel 150mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

11.500 đ - 14.507 đ

Đã bán 60 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Lostad T50 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 3.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Amlor 5mg hộp 30 viên nang cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên

30.000 đ - 315.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Troysar AM hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.578 đ - 6.050 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Lostad T25 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.600 đ - 1.700 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp SaVi Valsartan 80 hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 28 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Clopivir 75mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 4.000 đ

Đã bán 28 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên nén bao đường Hà thủ ô Traphaco hộp 5 vỉ x 20 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

38.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ngăn ngừa đột quỵ Plavix 75mg hộp 14 viên

Hộp 1 vỉ x 14 viên

19.500 đ - 25.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

VASTAREL MR hộp 60 viên

Hộp 2 vỉ x 30 viên

3.300 đ - 4.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

CORTONYL OPC hộp 1 chai 25ml

Hộp 1 chai

16.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ