Thuốc tránh thai

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor hộp 1 viên

Hộp 1 viên

35.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 1308 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ngừa thai hằng ngày Marvelon hộp 21 viên

Hộp 1 vỉ x 21 viên

65.000 đ - 92.000 đ

Đã bán 442 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp 72h Bocinor hộp 1 vỉ 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

15.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 624 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Diane 35 hộp 21 viên

Hộp 1 vỉ x 21 viên

120.000 đ - 155.000 đ

Đã bán 124 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai hằng ngày Drosperin hộp 28 viên

Hộp 1 vỉ x 28 viên

142.000 đ - 171.000 đ

Đã bán 34 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp 72h Bocinor (NPP: An Tâm) hộp 1 vỉ 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

10.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 272 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ngừa thai hằng ngày New Choice hộp 28 viên

Hộp 1 vỉ x 28 viên

8.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 146 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp Mifepriston 10mg hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

10.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 57 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Drosperin 20 hộp 28 viên

Hộp 1 vỉ x 28 viên

133.000 đ - 182.000 đ

Đã bán 20 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Yaz hộp 28 viên

Hộp 1 vỉ x 28 viên

225.000 đ - 250.000 đ

Đã bán 13 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp Ase Victoria hộp 1 viên

Hộp 1 viên

20.000 đ - 110.000 đ

Đã bán 143 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai tháng Rigevidon 21+7 hộp 3 vỉ mỗi vỉ 21+7 viên

Hộp 3 vỉ x 28 viên

52.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 106 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Regulon hộp 21 viên

Hộp 1 vỉ x 21 viên

52.000 đ - 97.000 đ

Đã bán 65 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Mifestad 10 STELLA hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

9.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 42 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ngừa thai khẩn cấp Levonorgestrel hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

10.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 73 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Yasmin hộp 21 viên

Hộp 1 vỉ x 21 viên

180.000 đ - 245.000 đ

Đã bán 20 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Màng film tránh thai VCF hộp 3 cái

Hộp 3 cái

100.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 127 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai Mercilon hộp 21 viên

Hộp 1 vỉ x 21 viên

80.000 đ - 128.000 đ

Đã bán 29 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tránh thai khẩn cấp Trifème hộp 1 viên

Hộp 1 viên

17.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 195 hộp