Thuốc trị bệnh gan, mật

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn No - spa 40mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

940 đ - 5.000 đ

Đã bán 476 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị bệnh gan Legalon 70 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

3.800 đ - 5.000 đ

Đã bán 214 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giải độc gan Boganic Forte hộp 50 viên nang mềm

Hộp 5 vỉ x 10 viên

95.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 64 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tributel hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.287 đ - 4.500 đ

Đã bán 82 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giải độc gan Boganic hộp 100 viên bao đường

Hộp 5 vỉ x 20 viên

65.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giải độc gan Boganic hộp 100 viên bao phim

Hộp 5 vỉ x 20 viên

65.000 đ - 115.000 đ

Đã bán 20 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn Drotaverine 40mg STADA hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 20 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc gan mật Philiver hộp 60 viên

Hộp 12 vỉ x 5 viên

21.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 16 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc gan, mật Fortec hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

24.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hỗ trợ tiêu hóa Lactulose Stella hộp 20 gói x 15ml

Hộp 20 gói

4.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 13 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ gan, giải độc, tái tạo gan Tonka hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 5.500 đ

Đã bán 12 viên

Kit test nhanh Covid-19

Linh Chi OPC hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

57.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 10 hộp