Tĩnh mạch, trĩ

Kit test nhanh Covid-19

Giúp tăng sức bền thành mạch Rutinmax C hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Hộp 3 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 140 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trị trĩ Cotripro Gel tuýp 25g

Hộp 1 tuýp

258.000 đ - 307.395 đ

Đã bán 30 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên Giấp Cá Extra (Tâm Dược) hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

90.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 40 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ Tottri Traphaco hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên

125.000 đ - 183.000 đ

Đã bán 53 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ trị trĩ, táo bón An Trĩ Vương hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

173.000 đ - 195.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên Diếp Cá TRISUTA hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ

Đã bán 44 viên

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trị trĩ Proctogel tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

49.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 11 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm hỗ trợ trị trĩ Cotripro hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

138.000 đ - 153.698 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm táo bón và trĩ VIÊN GIẤP CÁ EXTRA hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.800 đ - 3.000 đ

Đã bán 28 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt hỗ trợ trĩ HemoTreat hộp 12 viên

Hộp 3 vỉ x 4 viên

228.000 đ - 350.000 đ

Đã bán 23 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ trị trĩ, giãn tĩnh mạch chân BoniVein hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ x 30 viên

235.000 đ - 295.000 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ trĩ, suy tĩnh mạch Giấp Cá Đan hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

120.000 đ - 140.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ người bị suy giãn tĩnh mạch Tĩnh Mạch VEN hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

230.000 đ - 285.000 đ

Đã bán 11 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ trị trĩ, táo bón An Trĩ Vương Meriva hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

175.000 đ - 178.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm hỗ trợ tĩnh mạch TĨNH MẠCH BÁCH HỢP hộp 30 viên

Hộp 30 viên

130.000 đ - 148.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch Giấp Cá Ext Trix Fast hộp 20 gói x 15ml

Hộp 20 gói

185.000 đ - 235.000 đ

Đã bán 9 hộp