Thuốc tuyến thượng thận

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medrol 16mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 2471 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medrol 4mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 8.000 đ

Đã bán 115 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Benthasone 0.5mg (Dược Đồng Nai) lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 3.000 đ

Đã bán 2450 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm NIC-METHYLPREDNISOLONE 16mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.800 đ - 5.000 đ

Đã bán 934 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg DOMESCO hộp 100 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ

Đã bán 11 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Mekocetin hộp 100 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

250 đ - 6.000 đ

Đã bán 1031 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg Tablets MEDIPLANTEX chai 1000

Lọ 1000 viên

2.000 đ

Đã bán 1005 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prencoid hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ

Đã bán 920 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Sinil Betamethasone Tabs. hộp 1 lọ 1000 viên

Hộp 1 lọ x 1000 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 892 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bôi trị nhiệt miệng Oracortia hộp 50 gói

Hộp 50 gói

9.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 252 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống viêm, dị ứng Betamethason 0,5mg ENLIE chai 500 viên nén

Lọ 500 viên

1.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 736 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0.5mg Mekophar hộp 1 lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 782 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 712 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Dexamethason 0.5Mg Thành Nam lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 718 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm VIMETHY hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 620 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Metasone hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 3.000 đ

Đã bán 545 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Cetasone hộp 1 lọ x 100 viên nén

Hộp 1 lọ x 100 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 425 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Dexamethason 0,5mg Medipharco hộp 50 vỉ x 30 viên

Hộp 50 vỉ x 30 viên

300 đ - 1.000 đ

Đã bán 348 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0.5mg Donaipharm hộp 1 lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 2.000 đ

Đã bán 324 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ