Calcium lactobionate


Calcium lactobionate là muối canxi của axit lactobionic. Axit lactobionic là một disaccharide được hình thành từ axit gluconic và galactose. Canxi lactobionat là một phụ gia thực phẩm được sử dụng như một chất ổn định do khả năng liên kết với nước cao. 

Calcium lactobionate cũng được bán trên thị trường trên toàn thế giới như một chất bổ sung canxi để điều trị thiếu canxi, còi xương, nhuyễn xương, ngộ độc kim loại nặng.