Polyethylene glycol 400


PEG 400 (polyetylen glycol 400) là loại polyetylen glycol có trọng lượng phân tử thấp . Nó là một chất lỏng trong suốt, không màu, nhớt. Một phần do độc tính thấp, PEG 400 được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại công thức dược phẩm.

  • Công thức: H-(O-CH2-CH2)n-OH
  • Tên khác: polyethylene oxide (PEO) hoặc polyoxyethylene (POE)

  Tính chất vật lý và hóa học

  PEG 400 rất ưa nước . Hệ số phân vùng của PEG 400 giữa hexan và nước là 0,000015 (log{\ displaystyle P = -4,8}{\ displaystyle P = -4,8}), chỉ ra rằng khi PEG 400 được trộn với nước và hexan, chỉ có 15 phần PEG400 trong lớp hexan trên 1 triệu phần PEG 400 trong lớp nước.

  PEG 400 hòa tan trong nước, axeton, rượu, benzen, glycerin, glycol và hydrocacbon thơm, và ít hòa tan trong hydrocacbon béo.

  Công dụng của Polyethylene glycol 400

  Polyethylene glycol (PEG 400)  được sử dụng làm chất hoà tan, dầu bôi trơn, chất phân tán, chất phóng thích khuôn, thay đổi độ nhớt của chất lỏng.

  Được dùng trong công nghiệp chất tẩy và xà phòng để hoà tan hỗn hợp chất hoạt động bề mặt.

  Dùng làm dung môi cho màu nhuộm kiềm trong mực in flexo.

  Được dùng như chất hoá dẻo làm tăng tính bôi trơn và tính ẩm cho keo dán.

  Là chất mang cho sản xuất thuốc tăng trưởng thực vật và diệt cỏ.

  Được sử dụng trong ngành công nghiệp giấy, dầu nhờn, nhựa tổng hợp, sản xuất keo dán, mạ kim loại.

  Polyethylene glycol 400 là thành phần cơ bản trong một số thuốc nhuận tràng. PEG được làm tá dược trong nhiều sản phẩm dược phẩm. Đồng thời PEG cũng là thành phần trong thuốc nhãn khoa.