Thuốc giảm đau

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Efferalgan 500mg hộp 4 vỉ x 4 viên

Hộp 4 vỉ x 4 viên

3.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 1519 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Panadol Extra hộp 180 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

15.000 đ - 300.000 đ

Đã bán 1800 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol 250 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.800 đ - 6.500 đ

Đã bán 746 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Hapacol 150 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 768 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Efferalgan Codein hộp 40 viên

Hộp 10 vỉ x 4 viên

3.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 147 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau Salonpas hộp 20 miếng

Hộp 2 gói x 10 miếng

20.000 đ - 300.000 đ

Đã bán 241 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol 80 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.200 đ - 5.000 đ

Đã bán 348 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Panadol hộp 120 viên

Hộp 10 vỉ x 12 viên

12.500 đ - 130.000 đ

Đã bán 317 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn No - spa 40mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

940 đ - 5.000 đ

Đã bán 476 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Mobic 7,5mg hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 70 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau kháng viêm Dolfenal hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

6.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 648 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Paralmax 500 SỦI hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

12.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 367 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau Ultracet hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

7.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 83 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Voltaren SR 75mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

6.300 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau kháng viêm Gofen 400 hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 2 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Cataflam 25mg hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 7.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Effer-Paralmax 500 hộp 20 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 334 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 250mg hộp 12 gói

Hộp 12 gói

3.500 đ - 7.000 đ

Đã bán 140 gói