Thuốc hạ sốt

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Efferalgan 500mg hộp 4 vỉ x 4 viên

Hộp 4 vỉ x 4 viên

3.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 1519 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Panadol Extra hộp 180 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

15.000 đ - 300.000 đ

Đã bán 1802 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol 250 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.800 đ - 6.500 đ

Đã bán 746 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Hapacol 150 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 768 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Efferalgan Codein hộp 40 viên

Hộp 10 vỉ x 4 viên

3.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 147 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol 80 hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.200 đ - 5.000 đ

Đã bán 348 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Panadol hộp 120 viên

Hộp 10 vỉ x 12 viên

12.500 đ - 130.000 đ

Đã bán 317 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Paralmax 500 SỦI hộp 5 vỉ x 4 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

12.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 367 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt Effer-Paralmax 500 hộp 20 viên

Hộp 5 vỉ x 4 viên

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 334 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 250mg hộp 12 gói

Hộp 12 gói

3.500 đ - 7.000 đ

Đã bán 140 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt hậu môn hạ sốt Efferalgan 150mg hộp 10 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

25.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 166 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Panadol Extra with Optizorb hộp 12 vỉ x 10 viên

Hộp 12 vỉ x 10 viên

18.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 111 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau hạ sốt Hapacol Sủi hộp 16 viên

Hộp 4 vỉ x 4 viên

8.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 175 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 150mg hộp 12 gói

Hộp 12 gói

3.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 195 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Hapacol 150 Flu hộp 24 gói

Hộp 24 gói

1.500 đ - 4.000 đ

Đã bán 38 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi giảm đau, hạ sốt EFFALGIN hộp 4 vỉ x 4 viên

Hộp 4 vỉ x 4 viên

4.000 đ - 4.400 đ

Đã bán 4 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Paralmax Extra hộp 180 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

11.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 98 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Paralmax hộp 15 vỉ x 12 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

1.000 đ

Đã bán 12 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Pacemin hộp 500 viên

Hộp 50 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 331 vỉ