Thuốc trị đau thắt ngực

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp, đau thắt ngực BIHASAL 2.5 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

12.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 24 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau thắt ngực Vastarel 20mg hộp 2 vỉ x 30 viên

Hộp 2 vỉ x 30 viên

3.600 đ

Đã bán 24 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đau thắt ngực Vaspycar MR hộp 60 viên

Hộp 2 vỉ x 30 viên

1.549 đ - 3.900 đ

Đã bán 19 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đau thắt ngực Procoralan 5mg hộp 56 viên

Hộp 4 vỉ x 14 viên

11.802 đ - 12.000 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Dipsope 5 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 6 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Peruzi 6,25mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đau thắt ngực Procoralan 7,5 mg hộp 56 viên

Hộp 4 vỉ x 14 viên

148.400 đ - 168.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đau thắt ngực Tilhasan 60 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

12.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp, đau thắt ngực BIHASAL 2.5 hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

55.000 đ - 109.900 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau thắt ngực Vastec hộp 2 vỉ x 30 viên

Hộp 2 vỉ x 30 viên

24.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau thắt ngực Vastarel 20mg hộp 1 lọ 60 viên

Hộp 1 lọ x 60 viên

162.000 đ - 207.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ