Thuốc tăng huyết áp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Dipsope 5 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 6 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Coveram lọ 30 viên

Lọ 30 viên

210.000 đ - 247.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Nebilet 5mg hộp 14 viên

Hộp 1 vỉ x 14 viên

98.000 đ - 130.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Plendil Plus hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ

225.000 đ - 267.548 đ

Đã bán 5 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Nebicard - 5 hộp 5 vỉ x 10 viên nén

Hộp 5 vỉ x 10 viên

5.800 đ - 7.500 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc huyết áp Amlodipin 5mg (Vidipha) hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

35.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc huyết áp Nebivolol STELLA 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 5.500 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Peruzi 6,25mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Ebitac 25 hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 viên

80.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 4 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Losartan 50mg Khapharco hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

39.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Resilo 25 hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

55.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stadovas 10 Tab. hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

24.000 đ - 27.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Thiazifar 25mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

250 đ - 1.000 đ

Đã bán 2 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Lisonorm hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên

165.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ