Thuốc trị bệnh trĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Daflon 500mg hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

3.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 20 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Aescin 20mg hộp 90 viên

Hộp 3 vỉ x 30 viên

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 193 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt trị trĩ DOPROCT hộp 10 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

100.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ Tottri Traphaco hộp 15 túi x 5g hoàn cứng

Hộp 15 túi

115.000 đ - 165.083 đ

Đã bán 10 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Daflavon hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

32.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 19 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị suy giãn tĩnh mạch Dosaff hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

3.000 đ

Đã bán 20 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt trị trĩ, nứt hậu môn Healit Rectan hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

36.000 đ - 450.000 đ

Đã bán 18 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị suy giãn tĩnh mạch, trĩ cấp Diosfort 600mg hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

4.900 đ - 8.000 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc dùng ngoài Mỡ sinh cơ hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

76.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trực tràng Proctolog hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

60.000 đ - 115.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Ginkor Fort hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

101.000 đ - 170.000 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thăng Trĩ Nam Dược hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

125.000 đ - 145.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt trĩ Rectocare hộp 2 vỉ x 5 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

190.000 đ - 260.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc làm bền tĩnh mạch Diosmin 500 STELLA hộp 6 vỉ x 10 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

21.780 đ - 30.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Phlebodia 600mg hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

222.000 đ - 283.008 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị triệu chứng có liên quan mạch máu Venokern hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 42.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ