Thuốc chống say xe

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe Nautamine hộp 80 viên

Hộp 20 vỉ x 4 viên

12.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 46 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị say tàu xe Vomina 50 hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

4.000 đ - 14.000 đ

Đã bán 103 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe Dimenhydrinat hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say tàu xe MOMVINA hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Hộp 25 vỉ x 4 viên

10.000 đ - 11.000 đ

Đã bán 16 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe Dimenhydrinate hộp 100 vỉ x 10 viên

Hộp 100 vỉ x 10 viên

10.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe, rối loạn tiền đình Cinnarizin 25mg STADA hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.462 đ - 15.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Nawtenim hộp 20 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên

20.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe Naturimine hộp 20 viên

Hộp 20 viên

40.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say xe Hanodimenal hộp 50 vỉ x 10 viên

Hộp 50 vỉ x 10 viên

99.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống say tàu xe VOMINA PLUS hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Hộp 25 vỉ x 4 viên

125.000 đ - 170.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Bestrip 50mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 40.000 đ