Thuốc tác động thần kinh

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hỗ trợ thần kinh Scanneuron STELLA hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 2 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần Methycobal 500mcg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.960 đ - 13.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Vitamin 3B TV.Pharm hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 173 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác dụng lên thần kinh ngoại biên Mebaal - 1500 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 6.500 đ

Đã bán 39 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tiêm Nucleo C.M.P Forte hộp 3 ống bột và 3 ống dung môi

Hộp 6 ống

570.000 đ - 720.000 đ

Đã bán 36 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hỗ trợ thần kinh Scanneuron - Forte STELLA hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.800 đ - 2.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị mất ngủ Keikai hộp 6 vỉ x 10 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

25.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 8 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác dụng lên thần kinh ngoại biên Hornol hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 4.300 đ

Đã bán 4 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Giảm đau TK3 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

80.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hasancob 500μg hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

16.500 đ - 23.500 đ

Đã bán 3 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Ubiheal 200 hộp 30 viên

Hộp 5 vỉ x 6 viên

234.990 đ - 380.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ