Calci, kali

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung canxi Calcium Boston 500mg tuýp 20 viên

Tuýp 20 viên

4.400 đ - 6.000 đ

Đã bán 4 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung Calci BONEVIT hộp 1 tuýp 20 viên

Hộp 1 tuýp

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 171 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung canxi Calcium Corbière hộp 30 ống x 10ml

Hộp 3 vỉ x 10 ống

171.000 đ - 218.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi CalSource 500mg hộp 1 tuýp 20 viên

Hộp 1 tuýp x 20 viên

6.600 đ

Đã bán 3 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung canxi PM NextG Cal hộp 5 vỉ x 12 viên

Hộp 5 vỉ x 12 viên

6.000 đ - 6.100 đ

Kit test nhanh Covid-19

Caldihasan hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

700 đ - 4.500 đ

Đã bán 33 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Calcium D RP hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 2.000 đ

Đã bán 28 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kali Kaleorid 600mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

26.000 đ - 174.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị thiếu kali Kalium Chloratum Biomedica hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

18.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 15 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung canxi PM NextG Cal hộp 2 vỉ x 12 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

68.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 10 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung canxi cho bé Calcium Corbière hộp 30 ống x 5ml

Hộp 3 vỉ x 10 ống

126.500 đ - 177.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Calcium + D (DP Thành Nam) hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 5.000 đ

Đã bán 9 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi Bicimax hộp 1 tuýp 10 viên

Hộp 1 tuýp

48.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung canxi, vitamin D3 Briozcal hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

102.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung Calcium STELLA 500mg hộp 1 tuýp 20 viên

Hộp 1 tuýp

3.500 đ - 10.000 đ

Đã bán 8 viên

Kit test nhanh Covid-19

Siro bổ sung canxi Zedcal hộp 1 chai 100ml

Hộp 1 chai

60.000 đ - 95.000 đ

Đã bán 7 hộp