Thuốc bổ huyết, điều kinh

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đa kinh, rong kinh Orgametril hộp 30 viên

Hộp 1 vỉ x 30 viên

2.385 đ - 13.000 đ

Đã bán 805 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ích mẫu OP.CIM hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

40.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 52 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Ích Mẫu TPC hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 34 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều kinh CAO ÍCH MẪU OPC hộp 1 chai 100ml

Hộp 1 chai

25.000 đ - 38.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên ích mẫu OP.CIM hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hoàn điều kinh bổ huyết hộp 10 túi x 5g

Hộp 10 túi

30.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 4 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị rối loạn kinh nguyệt Ích mẫu hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

27.000 đ - 43.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ