Thuốc kháng nấm

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị nấm Fluconazole Stella 150mg hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

15.000 đ - 33.000 đ

Đã bán 39 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bôi trị nấm viêm da Silkron tuýp 10g

Hộp 1 tuýp

18.000 đ - 36.000 đ

Đã bán 21 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Miduc hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

9.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 269 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Fluconazole 150mg KAUSIKH hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

15.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 158 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng virus MedSkin CLOVIR 800 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 255 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Valygyno hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

7.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 135 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Fimaconazole hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

5.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 194 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Itranstad 100mg STELLA hộp 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

16.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trị nấm Nizoral Cream hộp 1 tuýp 10g

Hộp 1 tuýp

33.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 36 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trị nấm Canesten Cream hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

51.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 70 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Sporal 100mg hộp 4 viên

Hộp 1 vỉ x 4 viên

19.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 52 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi ngoài da SOSLac G3 hộp 1 tuýp 15g

Hộp 1 tuýp

20.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 28 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị nhiễm khuẩn, nấm, ngứa Vaginax hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

12.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 13 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trị nấm da Nizoral Cream hộp 1 tuýp 5g

Hộp 1 tuýp

20.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 33 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng nấm Pyme Fucan 150mg hộp 1 viên

Hộp 1 viên

15.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 79 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị bệnh ngoài da KIBALURON Cream hộp 1 tuýp 10g

Hộp 1 tuýp

16.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 118 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị nấm Fluconazole Stada 150mg hộp 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

17.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 49 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Kem thoa da Hepgentex hộp 1 tuýp 10 g

Hộp 1 tuýp

45.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trị nấm da Kentax tuýp 5g

Hộp 1 tuýp

15.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 11 hộp