Thuốc tẩy giun, sán

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Fugacar hộp 1 viên

19.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 111 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun sán Zentel hộp 2 viên

12.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 29 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị giun Alzental hộp 1 viên

5.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 46 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun, sán Azoltel 400 hộp 1 viên

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Cabendaz 500mg hộp 1 viên

6.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 27 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giun Tataca hộp 1 viên

16.500 đ - 30.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Ivermectin 6 A.T 6mg hộp 4 viên

30.000 đ - 304.000 đ

Đã bán 5 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Verfucas hộp 1 vỉ x 1 viên nhai

10.600 đ - 15.000 đ

Đã bán 4 hộp

XEM CHI TIẾT