Thuốc điều trị bệnh dạ dày, tá tràng

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dạ dày Phosphalugel hộp 26 gói

Hộp 26 gói

4.000 đ - 10.500 đ

Đã bán 1393 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị loét dạ dày, tá tràng Yumangel gói 15ml hộp 20 gói

Hộp 20 gói

4.200 đ - 9.000 đ

Đã bán 1729 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị loét dạ dày, tá tràng Gaviscon hộp 24 gói x 10ml

Hộp 24 gói

5.800 đ - 13.000 đ

Đã bán 346 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dạ dày Phospha Gaspain hộp 20 gói

Hộp 20 gói

5.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 4 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc B Barudon Susp hộp 20 gói x 10ml

Hộp 20 gói

9.000 đ

Đã bán 1392 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị loét dạ dày tá tràng Nexium mups 40mg hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

23.500 đ - 29.000 đ

Đã bán 163 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa Nexium 40mg hộp 28 viên

Hộp 4 vỉ x 7 viên

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 213 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị loét dạ dày, tá tràng Varogel hộp 20 gói x 10ml

Hộp 20 gói

5.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 280 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trung hòa acid dạ dày Konimag hộp 30 gói x 7 ml

Hộp 30 gói

2.132 đ - 8.000 đ

Đã bán 52 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dạ dày Mepraz 20mg (SANOFI) hộp 7 vỉ x 4 viên

Hộp 7 vỉ x 4 viên

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 421 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dạ dày Omeprazol 20-HV hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 52 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Repraz - 20 Tablets hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dạ dày Kremil Gel hộp 30 gói x 20ml

Hộp 30 gói

4.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 304 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị loét dạ dày, tá tràng Trimafort hộp 20 gói x 10ml

Hộp 20 gói

4.500 đ - 8.528 đ

Đã bán 227 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ